Автозаполнение slug с помощью foreign key и DateTimeField

  • Опубликовано:
На основании этого поста http://aimeelaplant.com/2012/01/how-to-prepopulate-a-slug-field-from-a-foreign-key-in-django/ написал такую модель
class Schedule(models.Model):
    type = models.CharField(max_length=50)
    slug = models.SlugField(blank=True)
    description = models.TextField()
    is_published = models.BooleanField(default=True)
    begins_at = models.DateTimeField()
    ends_at = models.DateTimeField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    def __unicode__(self):
        return u'%s - %s' % (self.type, self.begins_at)

    # Функция исправлена, begins_at разбил на части
    def save(self, *args, **kwargs):
        month = str(self.begins_at.month)
        if len(month) < 2:
            month = '0' + month
        #self.slug = '/schedule/' + str(self.begins_at.year) + '/' + month + '/' + str(self.id)
        self.slug = str(self.begins_at.year) + '/' + month + '/' + str(self.id)
        super(Schedule, self).save(*args, **kwargs)

UPDATE.
Это не работает, см. Продолжение.